Договір належить до категорії цивільно-правових, правила яких регулюються Цивільним кодексом. Особа, яка береться за виконання роботи, зобов’язується виконати певну роботу, а замовник зобов’язується сплатити їй винагороду.

  • Час, відведений на виконання роботи, має бути погоджений сторонами і зафіксований у договорі.
  • Винагорода має бути виплачена одразу після передання роботи особою, яка її прийняла.
  • Особа звільняється від відповідальності, якщо вона не може виконати роботу внаслідок перешкод з боку замовника.
  • Працівник не підлягає обов’язковому соціальному та медичному страхуванню.
  • Працівник не має права на безкоштовне медичне обслуговування;
  • Не має права на лікарняний лист;
  • Не відраховуються пенсійні внеск.