Świadectwo pracy – є єдиним документом із описом місця роботи та обов’язків працівника, де мають бути зазначені не тільки строк його праці на підприємстві та посада, але також вказані: заробітна плата, відпустки та лікарняні. Відповідно до закону, працівник має отримати від роботодавця Świadectwo pracy в момент звільнення, також роботодавець може надіслати документ поштою впродовж 7 днів.

Свідоцтво про працю (świadectwo pracy) – це документ у Польщі, який роботодавець видає працівнику (або письмово уповноваженій особі) у двох випадках:

  • завершився договір про роботу (Umowa o pracę);
  • припинилися трудові відносини.

Свідоцтво про працю необхідне для того, щоб:

  • розрахувати еквівалент за невикористану відпустку;
  • визначити розмір щорічної відпустки у нового роботодавця;
  • порахувати страховий стаж працівника в Закладі соціального страхування (ZUS);
  • отримати право на допомогу по безробіттю в Службі зайнятості (Urząd Pracy);
  • новому роботодавцю дізнатися про права та привілеї, якими користувався працівник під час попередньої роботи.

Детальніше на нашому сайті: https://uhr.org.pl/uk/