✅Особиста анкета: особисті дані працівника, номер PESEL, номер рахунку, іноді необхідно надати особисті дані дітей працівника.

✅Направлення на медичне обстеження

Роботодавець повинен оплачувати гігієну праці. Перед початком роботи кожен працівник повинен пройти медичний огляд, вид якого залежить від посади та виду виконуваної роботи.

✅Трудовий договір. Підставою для прийняття працівника на роботу є трудовий договір. Трудовий договір повинен бути підписаний не пізніше дня початку роботи.

✅Інформація про умови працевлаштування

У ньому мають бути відомості про норму робочого часу (денну та тижневу), виплату заробітної плати, щорічну відпустку, строки попередження про укладення трудового договору та колективного договору.

✅Підтвердження навчання в галузі охорони праці та ознайомлення з принципами охорони праці. Роботодавець повинен мати письмове підтвердження того, що працівник ознайомився з правилами охорони праці в організації. Навчання з охорони праці має включати:

– загальне початкове навчання (загальний інструктаж) – для нових працівників.

✅Заява про здійснення батьківських прав

Якщо працівник виховує хоча б одну дитину віком до 14 років, йому надається додаткова відпустка тривалістю 16 годин або два повних дні – кожного календарного року. Ці дні не переносяться на наступний рік, а також не оплачується еквівалент за цей час.

✅Заява про взяття членів сім’ї на облік на соціальне страхування

Інформація про кожного працівника, найнятого за трудовим договором, повідомляється в ZUS. Крім того, він має право взяти на облік членів своєї сім’ї на соціальне страхування.

✅Згода на обробку персональних даних

✅Документ про рівне ставлення до працівників

Документ представляє декларацію роботодавця про те, що він не буде дискримінувати працівників за статтю, віком, походженням, станом здоров’я, сексуальною орієнтацією, віросповіданням або типом трудового договору та робочим часом.