Принцип рівного ставлення при прийомі на роботу

Drukuj

Одним із основних принципів управління працівниками з боку роботодавця є принцип рівного ставлення.  Це означає, що працівники повинні мати рівні права для виконання однакових обов’язків.  Це, зокрема, стосується вимоги рівного ставлення до чоловіків і жінок у сфері зайнятості.  Ця норма прямо випливає з КЗпП.  Відповідно до принципу рівного ставлення до працівників слід ставитися однаково в таких сферах:

 • встановлення трудових відносин
 • умови працевлаштування
 • просування по службі
 • доступ до навчання для підвищення професійної кваліфікації
 • припинення трудових відносин.

 Список причин, за якими не можна диференціювати ситуацію працівника, є відкритим. Тобто перелік причин не конкретизований і кожну ситуацію необхідно розглядати окремо.  У Кодексі законів про працю перераховуються, наприклад:

 • секс
 • вік
 • інвалідність
 • раса
 • релігії
 • національність
 • політичні переконання
 • членство в спілці
 • етнічна приналежність
 • сексуальна орієнтація
 • працевлаштування на певний або невизначений термін
 • повна чи неповна зайнятість.

Порушенням принципу рівного ставлення у сфері праці вважається диференціація роботодавцем положення працівника, наприклад:

 • відмова у встановленні трудових відносин;
 • пропуск при відборі для участі в навчальних курсах, спрямованих на підвищення професійної кваліфікації;
 • несприятлива форма винагороди за працю чи інші умови найму або ненадання інших пов’язаних з роботою переваг при просуванні по службі чи нагородженні;
 • припинення трудових відносин (якщо роботодавець не доведе, що він керувався об’єктивними причинами).

Дискримінація та нерівне ставлення – це не одне й те саме. Дискримінація є лише одним із проявів нерівного ставлення і вона спричинена упередженням роботодавця щодо людей, які підпадають під певну категорію, наприклад жінок, літніх чи молодих людей, мігрантів тощо. Нерівне ставлення не завжди пов’язане з конкретним дискримінаційним критерієм .

 Наслідки порушення принципу рівного ставлення та порушення заборони дискримінації різні.  У першому випадку відповідальність роботодавця за збитки може бути обґрунтована за загальними правилами договірної відповідальності.

 У разі виявлення дискримінації норми КЗпП передбачають компенсацію в розмірі не нижчому від мінімальної винагороди за працю.  У випадку договірної відповідальності мінімальний ліміт компенсації відсутній.

 В обох випадках верхньої межі суми компенсації немає.  Розмір компенсації, присудженої працівнику, вирішуватиметься судом з урахуванням поведінки роботодавця або його працівника та ступеня порушення заборони дискримінації.  Керівні принципи для директиви ЄС щодо рівного ставлення у сфері зайнятості та праці вказують на те, що санкції, які роботодавець накладає на працівника, мають бути ефективними, пропорційними та значимими.

Feedback