Коли допускається нерівне ставлення

Drukuj

В окремих випадках допускаються різні випадки.  По-перше, роботодавець може вжити заходів, які покращують становище одного працівника над іншим шляхом захисту батьківства або інвалідності.

Допускається також використання критерію стажу при визначенні умов найму та звільнення працівників, принципів оплати праці та просування по службі, доступу до навчання з метою підвищення професійної кваліфікації.  Довший термін служби може виправдати кращі умови праці для лояльного до роботодавця працівника.

Не порушуються також рівні можливості працівників, відзначених за однією чи кількома ознаками.  Прикладом такої групи працівників можуть бути люди з обмеженими можливостями.

Церкви, деномінації та інші релігійні організації мають право не брати на роботу когось через віросповідання – за умови, що релігія або переконання є вирішальною професійною вимогою для працівника на даній посаді.

Feedback