Тривалість робочого дня, працівника/працівниці працевлаштованого на підставі трудового договору, згідно Трудового Кодексу Польщі, становить 8 годин. Перевищення цієї норми дає працівникові право на отримання оплати за понаднормову роботу або на вихідний день.


Тижнева норма в середньому становить 40 годин. Це означає, що певного тижня кількість годин може бути менша, а іншого більша, однак повинна бути вирівняна у період, за який здійснюється розрахунок (наприклад: місяць, три місяці).


Важливо! Норми робочого часу, встановлені Трудовим Кодексом, застосовуються лише до осіб, які працюють за трудовим договором. Тривалість робочого часу осіб, зайнятих на підставі договору підряду визначається у договорі між роботодавцем і працівником/працівницею індивідуально.


Перерви


Кожен працівник/ працівниця, який/а працює за трудовим договором, має право на безперервний 11-годинний відпочинок на добу і 35-годинний безперервний відпочинок на тиждень. Особи, які працюють більше 6 годин на добу, мають право на перерву тривалістю не менше 15 хвилин під час роботи, яка зараховується до робочого часу.