Профспілкова організація підприємства –в дії

Drukuj

До завдань профспілкової організації підприємства входять:

 • займати позицію в особистих справах працівника з питань, зазначених у нормах трудового законодавства, насамперед, йдеться про підтримку особистих прав працівника, зокрема тривалості трудових відносин.  Наприклад, обов’язок проконсультуватися з профспілкою, членом якої є даний працівник, або з працівником, що не є членом, який звернувся до профспілки за її захистом, про намір розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, з попередженням.  Тут слід підкреслити, що в більшості випадків думка профспілок не є обов’язковою для роботодавця і висвітлює лише один з поглядів.  Однак у разі відсутності співпраці з профспілками в цьому питанні працівник може оскаржити дійсність наданого повідомлення, а роботодавець може чекати збитків і позову працівника щодо поновлення на роботі або компенсації в суді з трудових питань,
 • контроль за дотриманням на робочому місці положень трудового законодавства, в тому числі щодо охорони праці,
 • обов’язок роботодавця отримати висновок профспілки підприємства щодо розірвання трудового договору в дисциплінарному порядку;  виступати перед роботодавцем і органом трудового самоврядування з питань, що стосуються колективних інтересів і прав працівників;
 • співпраця з Державною інспекцією праці та керівництво Соціальною інспекцією праці, моніторинг житлових умов пенсіонерів за віком та інвалідністю (ст. 26 Закону про профспілки).

 Інші права:

 • право визначати графік робочого часу, план відпусток,
 • право співпрацювати з роботодавцем у створенні внутрішніх актів компанії, тобто трудових розпорядків, положень про оплату праці, положень фонду соціальних виплат компанії,
 • право на ведення колективних переговорів і укладення колективних договорів,
 • право проводити законні страйки відповідно до Закону про колективне вирішення спорів,
 • право контролю за дотриманням закону про працю, а також норм і правил охорони праці,
 • право на ведення підприємницької діяльності,
 • право представляти інтереси працівників на міжнародній арені, – право давати висновки щодо припущень та проектів правових актів у сфері, що охоплюється завданнями профспілок, та припущень проекту державного бюджету та проекту бюджетного акту.
Feedback