Домагання та сексуальні домагання як форма дискримінації

Drukuj

Переслідування — небажана поведінка, метою чи наслідком якої є приниження гідності працівника та створення для нього залякуючого, принизливого чи образливого середовища.  Переслідування має місце, коли причиною небажаної поведінки є один із дискримінаційних критеріїв, зокрема: стать, вік, інвалідність, раса, релігія, національність, політичні переконання, членство в профспілці, етнічне походження, релігія, сексуальна орієнтація, працевлаштування на певний або невизначений термін, повна або неповна зайнятість.

Сексуальні домагання – це вид дискримінації за ознакою статі.  Щоб поведінка кваліфікувалася як сексуальне домагання:

  • має бути сексуальним або співвідноситися зі статтю працівника
  • має бути небажаним

Метою або наслідком цієї дії є приниження гідності працівника, зокрема створення атмосфери залякування, ворожості, приниження, приниження чи образи щодо нього.

Сексуальні домагання можуть приймати різні форми (фізичні, вербальні чи невербальні).  Приклади такої поведінки:

  • сексуальний шантаж
  • схиляння до статевого акту з використанням власної вигоди
  • непристойні жарти чи натяки
  • представлення порнографічного контенту, наприклад малюнків, відео.

Особа, яка зазнає переслідувань або сексуальних домагань, повинна бути проти небажаної поведінки.

 Заперечення може бути:

  • вербальні та полягають, наприклад, у прямому зверненні до злочинця та чіткому повідомленні про небажаність його поведінки
  • невербальні, через уникнення контактів із винним.

В результаті висловленого заперечення роботодавець зможе відреагувати та протидіяти небажаній поведінці.  Заперечення має значення в першу чергу з міркувань доказів.  Це підтверджується судовою практикою, яка вказує на обов’язок потерпілого обґрунтувати те, що:

  • мали місце сексуальні домагання
  • було заперечення такій поведінці.

У такому випадку роботодавець повинен буде доводити (а не обґрунтовувати), що домагань не було.  Це виняткова процесуальна ситуація, коли особа, яка порушує справу (працівник), не зобов’язана доводити свої твердження, а лише повинна їх довести.  На практиці працівники викладають свою точку зору в судовому процесі та на слуханні.  З іншого боку, саме роботодавець повинен довести, що твердження працівника не відповідають дійсності, і надати докази, які це підтверджують.

Feedback