Osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową (status uchodźcy) – podjęcie pracy

Drukuj

Jeśli ubiegasz się o ochronę międzynarodową (np. złożyłaś wniosek o status uchodźcy) i chcesz podjąć pracę, możesz otrzymać zaświadczenie o możliwości wykonywania pracy na terytorium RP. Żeby je dostać, musisz złożyć pisemny wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie. Wniosek można złożyć po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia procedury o ochronę międzynarodową.

Feedback