Jak założyć związek zawodowy?

Drukuj

Pierwszym krokiem jest wspólna decyzja o założeniu związku. Musi ją podjąć co najmniej dziesięciu pracowników. Razem piszą statut organizacji i wybierają zarząd. Następnie związek trzeba zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym i pisemnie powiadomić pracodawcę o założeniu organizacji.

Do utworzenia związku zawodowego niezbędna jest liczba co najmniej 10 osób, które zgodnie z przepisami spełniają wymagania do tworzenia związku zawodowego. Osoby te podejmują uchwałę o utworzeniu związku. Przed dokonaniem rejestracji, członkowie związku muszą uchwalić jego statut oraz wybrać komitet założycielski składający się od 3 do 7 członków. Następnie należy złożyć wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Natomiast, wszystkie istotne informacje o związku zawodowym, takie jak m.in. zakres działania, cele i zadania związku, zasady nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków określa statut związku zawodowego podpisany przez członków-założycieli.

Gdy organizacja związkowa zrzesza co najmniej 10 członków (którzy mogą tworzyć i zrzeszać się w związkach zawodowych) w tej samej organizacji, wówczas przysługują jej uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. Natomiast międzyzwiązkową organizacją związkową jest organizacja, która obejmuje swoim działaniem więcej niż jeden zakład pracy.

Niejednokrotnie łatwiej jest założyć organizację przy dużym związku zawodowym, takim jak np. Inicjatywa Pracownicza, Konfederacja Pracy czy Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Oddział związku nie musi rejestrować się w KRS i może skorzystać ze statutu matczynej organizacji. Pracownicy w porozumieniu z wybraną organizacją organizują spotkanie założycielskie i przyjmują uchwałę o założeniu związku. Każdy duży związek opisuje taką procedurę na swojej stronie.

Jeśli w miejscu pracy nie da się założyć związku, bo np. nie zatrudnia dostatecznej liczby osób, pracownicy mogą wstąpić do Komisji Międzyzakładowej. Taki związek łączy pracowników z różnych miejsc pracy, na ogół z jednej branży. Związki międzyzakładowe mają takie same uprawnienia co komisje zakładowe.

Jako UHR pomagamy pracownikom organizować się w miejscu pracy oraz dołączać do i zakładać związki zawodowe. Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami!

Feedback