Jak działają związki zawodowe? Jakie mają prawa i możliwości?

Drukuj

Związek zawodowy reprezentuje pracowników w miejscu pracy. Co to znaczy? Kiedy pracodawca chce podjąć decyzje dotyczące pracowników np. o zwolnieniach grupowych lub dyscyplinarnych, zmianie warunków pracy albo zasad wynagradzania, może to zrobić jedynie za zgodą związku (jeśli decyzje te będą dotyczyć członków związku). Związek może w imieniu pracowników żądać zmian, np. podwyżek czy krótszych godzin pracy. Jeśli pracodawca nie chce negocjować i nie zgadza się na propozycje pracowników, związek zawodowy może zorganizować strajk. Tylko organizacja strajkowa może przeprowadzić legalny strajk.

Poza tym, związek zawodowy ma swój udział w decyzjach o podziale środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W miejscach pracy, w których istnieje związek, pracodawca musi dojść do porozumienia z pracownikami co do sposobu wydania tych środków. Poza tym związek zawodowy może złożyć wniosek o utworzeniu Funduszu już 20 pracownikach na pełen etat (Fundusz jest obowiązkowy dla zakładów zatrudniających przynajmniej 50 osób).

Organizacja związkowa reprezentuje swoich członków także pojedynczo, w przypadkach dyskryminacji i innych indywidualnych problemów z pracodawcą. Może też reprezentować członków związku w sądzie pracy.  To oznacza, że jako członkowie związku nie musimy brać na siebie całego ciężaru walki o swoje.

Członkowie związku mają dostęp do informacji dotyczących sytuacji (także ekonomicznej) miejsca pracy. Mogą sprawdzać przestrzeganie zasad BHP i brać udział w i otrzymać wyniki kontroli Inspekcji Pracy. Członkowie zarządu związku są szczególnie chronieni i legalnie bardzo trudno jest ich zwolnić. 

Im więcej pracowników reprezentuje związek, tym większa jest jego siła. Kiedy jedna lub więcej organizacji zrzesza większość pracowników zakładu, pracodawca musi się liczyć z ich głosem.

Feedback